Øster Starup Sogns Lokalråd afholder Årsmøde

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
01/03/2016
19:30

Lokation
Plejecenter Ågården

Kategorier


Årsmøde 2016

Øster Starup sogns Lokalråd afholder årsmøde på Plejecenter Ågården

Tirsdag den 1. marts 2016 klokken 19:30

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

  1. Valg til lokalråd (vælges for 2 år) På valg er: Else, John og Bent
  2. Valg af 2 suppleanter (på valg hvert år)
  3. Valg af 2 revisorer (1 på valg hvert år)
  4. Eventuelt

Lokalrådet ( www.osslokalraad.dk )

Foreningen vil være vært med kaffe og brød

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *