Øssbyland

et smukt sted at leve ved Øster Starup, Ågård og Gravens

Ågård Frimenighed er en fri grundtvigsk menighed udenfor Folkekirken. Menigheden er oprettet i 1887 og båret af den ånd og virkelyst, vi kender fra de danske folkehøjskoler.

Der er gudstjeneste næsten hver søndag og på alle helligdage. Derudover en række folkelige aktiviteter som foredrag, litteraturkreds, teaterkreds, koncerter, fællesspisninger m.m.

Alle er velkomne til alle arrangementer.

Vil du høre mere om medlemskab af frimenigheden, så kan du kontakte frimenighedspræst Henrik Jensen på tlf: 51 26 94 90 eller mail: jambo@post8.tele.dk

Du kan orientere dig meget mere på Ågård Frimenigheds hjemmeside:

www.aagaardfrimenighed.dk