Tour De France kører i 2021 lige igennem Gravens og Ågård – og vi er ved at planlægge den helt STORE gule fest!!!

Der er nedsat en lokal tovholdergruppe, som vil koordinere tiltagene i vores lokalområde og sørge for det bliver en festlig dag.